تولید تجهیزات اتاق کنترل آبرسانی نیروگاه

تولید تجهیزات اتاق کنترل آبرسانی نیروگاه

ایجاد بستر هوشمند کنترل اتاق سوخت نیروگاه شهید سلیمی نکا با محصولات تولیدی شرکت یکتا نیرو صنعت نیکان (تیوان)