تولید تابلو و بردهای آسانسور

تولید تابلو و بردهای آسانسور

تولید مجموعه بردهای آسانسور

  1. برد اصلی

  2. برد کارکدک

  3. برد تغذیه

  4. برد موزیکال

  5. برد کنترل فاز