تولید تجهیزات شستشوی آلتراسونیک نازل های روبات جوشکار

تولید تجهیزات شستشوی آلتراسونیک نازل های روبات جوشکار

  طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک نازل های روبات های جوشکار

(Ultrasonic vacuum cleaner)  به سفارش شرکت TMC آلمان

(https://www.j-thielmann.de/info_antwort.htm)