تولید تجهیزات هوشمند سازی اتاق سرور

تولید تجهیزات هوشمند سازی اتاق سرور

امروزه اتاق سرور یا مرکز داده، اصلی ترین بخش در هر سازمان می باشد و هرگونه اشکال در عملکرد آن باعث از کار افتادن سیستم ها و ایجاد خسارت فراوان به آن سازمان میشود. به طوری که در بعضی مواقع این خسارات، جبران ناپذیر می باشند. به همین دلیل مدیران IT سعی بر ایجاد سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور کرده اند.

انتخاب تجهیزات مناسب برای مراکز داده یکی از راهکارهای کنترل کارکرد صحیح و بهینه می باشد. اما یکی از مهم ترین عوامل در عملکرد صحیح این تجهیزات وجود شرایط مناسب محیطی همچون دما، رطوبت و ولتاژ مناسب است. نکته قابل توجه دیگر، وضعیت امنیت و ایمنی اتاق سرور می باشد که آن را در مقابل حریق، دستبرد و… حفظ نماید. عموماً بسیاری از حوادثی که در مراکزداده رخ می دهند قابل پیشگیری هستند و نظارت و مانیتورینگ اتاق سرور و عوامل محیطی مرکزداده در پیشگیری این حوادث تأثیر بسزایی دارد.