RTU (Remote terminal unit)

RTU (Remote terminal unit)

با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، راه‌های زیادی مانند مدباس RTU، به منظور اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت ایستگاه‌های راه دور طراحی و اجرا شدند. این سیستم در تمامی نیروگاه‌های کشور و در قسمت‌هایی از شرکت نفت، گاز، کانال‌ها و مخازن آب و فاضلاب، مترو و … نصب می‌شود و باعث افزایش بهره‌وری در کل آن سیستم است. جمع‌آوری دیتا از مکان‌های موردنظر و ارسال آنها به مرکز کنترل، خرابی‌های احتمالی در این نقاط را فوری تشخیص می‌دهد. به همین خاطر می‌توان گفت RTU در کاهش خطرات زیان‌بار نقش دارد. در این سیستم اطلاعات از یک نقطه کاری به صورت منقطع دریافت و جمع‌آوری می‌شود و سپس به صورت یکجا به مرکز کنترل تعریف‌شده ارسال می‌گردد.